سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه سمنان  
عضویت هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی تبلیغی 
تدریس 
دانشگاه سمنان 
مدرس 
 
 
معارف و تفسير و حديث 
تدریس 
مدرسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
تفسير، حديث، رجال و علوم قرآني 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر  
مدرس 
 
 
تفسير موضوعي و تربيتي 
تدریس 
دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی سمنان 
مدرس 
 
 
ريشه هاي انقلاب - اخلاق 
تدریس 
حوزه علمیه سمنان 
مدرس 
 
 
فقه (لمعه) فلسفه 
تدریس 
دانشكده اصول دين 
مدرس 
 
 
تفسير، حديث، رجال و علوم قرآني